Lengteverandering door temperatuurverschillen

Tot op heden werd in de vakliteratuur steeds gesproken over het uitzetten van zink. Het is beter om te spreken van een thermisch werkgebied. Het zink zal immers uitzetten én krimpen.

Een voorbeeld:
Een goot met een lengte van 8 meter wordt bij een kamertemperatuur van 15°C aangebracht.
De T bedraagt 100 K. De maximale uitzetting in de zomer bedraagt 11,44 mm.
De maximale krimp in de winter bedraagt 6,16 mm.
Het totale thermische werkgebied voor deze goot is 17,6 mm.

De totale grootte van het thermisch werkgebied mag niet meer dan 20 mm bedragen. Bij een groter werkgebied moet in de constructie een expansiemogelijkheid worden ingebouwd.

Expansievoorziening

Titaanzink heeft een lineaire uitzettingscoëfficiënt van 22×10-6 m/mK. Bij het bepalen of een expansievoorziening noodzakelijk is, wordt uitgegaan van een temperatuurverschil van 100 K. Men rekent hierbij op een temperatuur van minimaal -20°C in de winter en maximaal +80°C in de zomer. Bij een verwerkingstemperatuur van bijvoorbeeld 20°C heeft 60°C betrekking op het uitzetten van het materiaal en 40°C betrekking op het krimpen van het materiaal.

De maatregelen die genomen moeten worden kunnen worden bepaald middels de berekeningen. Om een onbelemmerde verlenging/verkorting te garanderen is een expansievoorziening soms noodzakelijk.

Bij goten worden geheel zinken expansievoorzieningen of rubberexpansies toegepast.

  • Bij een geheel zinken expansiestuk worden expansieschotten in de goot geplaatst en afgedekt met een expansieschot.
  • Een rubber expansiestuk bestaat uit een rubber expansiegedeelte met aan weerszijde een zinken deel. De zinken delen worden in de goot gesoldeerd.

Waar en wanneer een expansiestuk moet worden toegepast is opgenomen in onderstaande tabel.

In bovenstaande foto ziet u zowel de toepassing van het expansie rubber met een los kraaldeel alsmede de toepassing met expansieschotten en de expansieschuif.

Afdekkappen & deklijsten

Titaanzinken afdekkappen en deklijsten worden voor de overgang van dak naar gevel gemaakt of worden gemaakt om een muur te beschermen tegen neerslag. Deklijsten en afdekkappen worden gemonteerd met zinken of verzinkt stalen klangen, zodat het materiaal vrij kan werken. De kappen hebben een standaardlengte van drie meter en worden onderling aan elkaar gesoldeerd. Om expansie mogelijk te maken kan expansieband of de geribbelde zinkenstrook worden toegepast. De geribbelde zinkenstrook wordt als klang tussen twee kappen aangebracht.

Wilt u meer weten over de lengteverandering en de expansievoorziening van zink? Neem dan contact op met onze Verkoopafdeling!